Yıldız Teknik Üniversitesi Stratejik Araştırmalar Merkezi

Bağlantılar

Yıldız Teknik Üniversitesi İİBF İktisat Bölümü

Yıldız Teknik Üniversitesi İİBF İşletme Bölümü

Yıldız Teknik Üniversitesi İİBF Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü

Yıldız Teknik Üniversitesi Araştırma Planlama Rektör Yardımcılığı

Türk - Yunan İlişkileri WEB Sayfası

Türkiye'deki Diğer Stratejik Araştırma Merkezleri:

T.C. Dışişleri Bakanlığı Stratejik Araştırmalar Merkezi

ASAM - Avrasya Stratejik Araştırmalar Merkezi

Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi (TASAM)

Başkent Üniversitesi Stratejik Araştırmalar Merkezi

Anadolu Üniversitesi Stratejik Araştırmalar Merkezi

Çukurova Üniversitesi Stratejik Araştırmalar Merkezi